Jun 272014
 

 

ऊँ मूलाधारांबुजारूढायै नमः

Om moolaa-dhaarahmbuja-rūdhaayei namaha

ஓம் மூலதாராம்புஜ ரூடாயை நமஹ

 

ऊँ स्वाधिष्ठानांबुजगतायै नमः

Om svadhisthanambujaa-gahtaayei namaha

ஓம் ஸ்வாதிஷ்டானாம்புஜ கதாயை நமஹ

 

ऊँ मणिपूराब्जनिलयायै नमः

Om maṇipūrāah-bahja-nilayayei namaha

ஓம் மணிபூராப்ஜ நிலயாயை நமஹ

 

ऊँ आनाहताब्जनिलयायै नमः

Om anaahata-bahja-nilayayei namaha

ஓம் அனாஹதாப்ஜ நிலயாயை நமஹ

 

ऊँ विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः

Om visuddhi-chakra-nilayayei namaha

ஓம் விஷுத்தி சக்ர நிலயாயை நமஹ

 

ऊँ आज्ञाचक्राब्जनिलयायै नमः

Om agya-chakraa-bahja-nilayāyei namaha

ஓம் ஆங்யாசக்ராப்ஜ நிலயாயை நமஹ

 

ऊँ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः

Om sahasra-dala-padma-sthaayei namaha

ஓம் ஸஹஸ்ரதல பத்மஸ்தாயை நமஹ