Jun 282017
 
 June 28, 2017  Hanuman No Responses »

āñjanēyō mahāvīrō hanumān mārutātmajaḥ|
tattvajñānapradaḥ sītādēvīmudrāpradāyakaḥ||1||

aśōkavanikācchēttā sarvamāyāvibhañjanaḥ|
sarvabandhavimōktā ca rakṣōvidhvaṃsakārakaḥ||2||

paravidyāparīhartā paraśauryavināśakaḥ|
paramantranirākartā parayantraprabhēdakaḥ||3||

sarvagrahavināśī ca bhīmasēnasahāyakṛt|
sarvaduḥkhaharaḥ sarvalōkacārī manōjavaḥ||4||

pārijātadrumūlasthaḥ sarvamantrasvarūpavān|
sarvatantrasvarūpī ca sarvayantrātmikastathā||5||

kapīśvarō mahākāyaḥ sarvarōgaharaḥ prabhuḥ|
balasiddhikaraḥ sarvavidyāsampatpradāyakaḥ||6||

kapisēnānāyakaśca bhaviṣyaccaturānanaḥ|
kumārabrahmacārī ca ratnakuṇḍaladīptimān||7||

cañcaladvālasannaddhō lambamānaśikhōjjvalaḥ|
gandharvavidyātattvajñō mahābalaparākramaḥ||8||

kārāgṛhavimōktā ca śṛṅkhalābandhamōcakaḥ|
sāgarōttārakaḥ prājñō rāmadūtaḥ pratāpavān||9||

vānaraḥ kēsarīsūnuḥ sītāśōkanivāraṇaḥ|
añjanāgarbhasambhūtō bālārkasadṛśānanaḥ||10||

vibhīṣaṇapriyakarō daśagrīvakulāntakaḥ|
lakṣmaṇaprāṇadātā ca vajrakāyō mahādyutiḥ||11||

cirañjīvī rāmabhaktō daityakāryavighātakaḥ|
akṣahantā kāñcanābhaḥ pañcavaktrō mahātapāḥ||12||

laṅkiṇībhañjanaḥ śrīmān siṃhikāprāṇabhañjanaḥ|
gandhamādanaśailasthō laṅkāpuravidāhakaḥ||13||

sugrīvasacivō dhīraḥ śūrō daityakulāntakaḥ |
surārcitō mahātējō rāmacūḍāmaṇipradaḥ||14||

kāmarūpī piṅgalākṣō vardhimainākapūjitaḥ|
kabalīkṛtamārtāṇḍamaṇḍalō vijitēndriyaḥ||15||

rāmasugrīvasandhātā mahirāvaṇamardanaḥ|
sphaṭikābhō vāgadhīśō navavyākṛtipaṇḍitaḥ||16||

caturbāhurdīnabandhurmahātmā bhaktavatsalaḥ|
sañjīvananagāhartā śucirvāgmī dhṛtavrataḥ||17||

kālanēmipramathanō harimarkaṭamarkaṭaḥ|
dāntaḥ śāntaḥ prasannātmā śatakaṇṭhamadāpahaḥ||18||

yōgī rāmakathālōlaḥ sītānvēṣaṇapaṇḍitaḥ|
vajradaṃṣṭrō vajranakhō rudravīryasamudbhavaḥ||19||

indrajitprahitāmōghabrahmāstravinivārakaḥ|
pārthadhvajāgrasaṃvāsī śarapañjarahēlakaḥ||20||

daśabāhurlōkapūjyō jāmbavatprītivardhanaḥ|
sītāsamētaśrīrāmapādasēvādhurandharaḥ||21||

||iti śrī āñjanēyāṣṭōttaraśatanāmastōtraṃ sampūrṇam||

Jun 282017
 
 June 28, 2017  Hanuman No Responses »
॥ ஸ்ரீமதாஞ்ஜனேயாஷ்டோத்தரஷதநாமஸ்தோத்ரம் காலிகாரஹஸ்யத: ॥

ஆஞ்ஜனேயோ மஹாவீரோ ஹனுமான்மாருதாத்மஜ: ।
தத்வஜ்ஞானப்ரத:³ ஸீதாதே³வீமுத்³ராப்ரதா³யக: ॥ 1॥

அஷோகவனிகாச்சே²த்தா ஸர்வமாயாவிப⁴ஞ்ஜன: ।
ஸர்வப³ந்த⁴விமோக்தா ச ரக்ஷோவித்⁴வம்ஸகாரக: ॥ 2॥

பரவித்³யாபரீஹார: பரஷவ்ர்யவினாஷன: ।
பரமந்த்ரனிராகர்தா பரயந்த்ரப்ரபே⁴த³க: ॥ 3॥

ஸர்வக்³ரஹவினாஷீ ச பீ⁴மஸேனஸஹாயக்ருʼத் ।
ஸர்வது:³க²ஹர: ஸர்வலோகசாரீ மனோஜவ: ॥ 4॥

பாரிஜாதத்³ருமூலஸ்த:² ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபவான் ।
ஸர்வதந்த்ரஸ்வரூபீ ச ஸர்வயந்த்ராத்மகஸ்ததா² ॥ 5॥

கபீஷ்வரோ மஹாகாய: ஸர்வரோக³ஹர: ப்ரபு:⁴ ।
ப³லஸித்³தி⁴கர: ஸர்வவித்³யாஸம்பத்ப்ரதா³யக: ॥ 6॥

கபிஸேனானாயகஷ்ச ப⁴விஷ்யச்சதுரானன: ।
குமாரப்³ரஹ்மசாரீ ச ரத்னகுண்ட³லதீ³ப்திமான் ॥ 7॥

ஸஞ்சலத்³வாலஸன்னத்³த⁴லம்ப³மானஷிகோ²ஜ்ஜ்வல: ।
க³ந்த⁴ர்வவித்³யாதத்த்வஜ்ஞோ மஹாப³லபராக்ரம: ॥ 8॥

காராக்³ருʼஹவிமோக்தா ச ஷ்ருʼங்க²லாப³ந்த⁴மோசக: ।
ஸாக³ரோத்தாரக: ப்ராஜ்ஞோ ராமதூ³த: ப்ரதாபவான் ॥ 9॥

வானர: கேஸரிஸுத: ஸீதாஶோகனிவாரக: ।
அஞ்ஜனாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தோ பா³லார்கஸத்³ருʼஷானன: ॥ 10॥

விபீ⁴ஷணப்ரியகரோ த³ஷக்³ரீவகுலாந்தக: ।
லக்ஷ்மணப்ராணதா³தா ச வஜ்ரகாயோ மஹாத்³யுதி: ॥ 11॥

சிரஞ்ஜீவீ ராமப⁴க்தோ தை³த்யகார்யவிகா⁴தக: ।
அக்ஷஹந்தா காஞ்சனாப:⁴ பஞ்சவக்த்ரோ மஹாதபா: ॥ 12॥

லங்கிணீப⁴ஞ்ஜன: ஸ்ரீமான் ஸிம்ஹிகாப்ராணப⁴ஞ்ஜன: ।
க³ந்த⁴மாத³னஷைலஸ்தோ² லங்காபுரவிதா³ஹக: ॥ 13॥

ஸுக்³ரீவஸசிவோ தீ⁴ர: ஷூரா தை³த்யகுலாந்தக: ।
ஸுரார்சிதோ மஹாதேஜா ராமசூடா³மணிப்ரத:³ ॥ 14॥

காமரூபீ பிங்க³லாக்ஷோ வார்தி⁴மைனாகபூஜித: ।
கப³லீக்ருʼதமார்தண்ட³மண்ட³லோ விஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 15॥

ராமஸுக்³ரீவஸந்தா⁴தா மஹாராவணமர்த³ன: ।
ஸ்ப²டிகாபோ⁴ வாக³தீ⁴ஷோ நவவ்யாக்ருʼதிபண்டி³த: ॥ 16॥

சதுர்பா³ஹுர்தீ³னப³ந்து⁴ர்மஹாத்மா ப⁴க்தவத்ஸல: ।
ஸஞ்ஜீவனனகா³ஹர்தா ஷுசிர்வாக்³மீ த்³ருʼட⁴வ்ரத: ॥ 17॥

காலனேமிப்ரமத²னோ ஹரிமர்கடமர்கட: ।
தா³ந்த: ஷாந்த: ப்ரஸன்னாத்மா ஷதகண்ட²மதா³பஹ்ருʼத் ॥ 18॥

யோகீ³ ராமகதா²லோல: ஸீதான்வேஷணபண்டி³த: ।
வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ வஜ்ரனகோ² ருத்³ரவீர்யஸமுத்³ப⁴வ: ॥ 19॥

இந்த்³ரஜித்ப்ரஹிதாமோக⁴ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவினிவாரக: ।
பார்த²த்⁴வஜாக்³ரஸம்வாஸீ ஷரபஞ்ஜரபே⁴த³க: ॥ 20॥

த³ஷபா³ஹுலோர்கபூஜ்யோ ஜாம்ப³வத்ப்ரீதி வர்த⁴ன: ।
ஸீதாஸமேத ஸ்ரீராமப⁴த்³ரபூஜாது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 21॥

இத்யேவம் ஸ்ரீஹனுமதோ நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥

ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயான்னித்யம் ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் ॥ 22॥

॥ இதி ஸ்ரீமதா³ஞ்ஜனேயாஷ்டோத்தரஷதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Jun 282017
 
 June 28, 2017  Hanuman No Responses »
॥ श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् कालिकारहस्यतः ॥

आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः ।
तत्वज्ञानप्रदः सीतादेवीमुद्राप्रदायकः ॥ १॥अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः ।
सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षोविध्वंसकारकः ॥ २॥

परविद्यापरीहारः परशौर्यविनाशनः ।
परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः ॥ ३॥

सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् ।
सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः ॥ ४॥

पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् ।
सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा ॥ ५॥

कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः ।
बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः ॥ ६॥

कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः ।
कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् ॥ ७॥

सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमानशिखोज्ज्वलः ।
गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः ॥ ८॥

कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः ।
सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् ॥ ९॥

वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः ।
अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः ॥ १०॥

विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः ।
लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः ॥ ११॥

चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः ।
अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः ॥ १२॥

लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः ।
गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः ॥ १३॥

सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः ।
सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः ॥ १४॥

कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः ।
कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः ॥ १५॥

रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः ।
स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः ॥ १६॥

चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः ।
सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः ॥ १७॥

कालनेमिप्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः ।
दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् ॥ १८॥

योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः ।
वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः ॥ १९॥

इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकः ।
पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः ॥ २०॥

दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीति वर्धनः ।
सीतासमेत श्रीरामभद्रपूजाधुरन्धरः ॥ २१॥

इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥

यः पठेच्छृणुयान्नित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ २२॥

॥ इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥
Apr 032014
 

தமிழில் பீமரூபி மாருதி ஸ்தோத்ரம் 

Bheemarupi Maruthi Stotram in Latin Script

भीमरुपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती ।

वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना ॥१॥

महाबळी प्राणदाता सकळां उठवी बळें ।

सौख्यकारी शोकहर्ता धूर्त वैष्णव गायका ॥२॥

दीनानाथा हरीरुपा सुंदरा जगदंतरा ।

पातालदेवताहंता भव्यसिंदूरलेपना ॥३॥

लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना ।

पुण्यवंता पुण्यशीळा पावना परितोषका ॥४॥

ध्वजांगे उचली बाहो आवश लोटता पुढे ।

काळाग्नि काळरुद्राग्नि देखतां कांपती भयें ॥५॥

ब्रह्मांडे माइलीं नेणों आंवाळे दंतपंगती ।

नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा भृकुटी ताठिल्या बळें ॥६॥

पुच्छ तें मुर्डिलें माथा किरीटी कुंडलें बरीं ।

सुवर्ण कटि कांसोटी घंटा किंकिणि नागरा ॥७॥

ठकारे पर्वता ऐसा नेटका सडपातळू ।

चपळांग पाहतां मोठें महाविद्युल्लतेपरी ॥८॥

कोटिच्या कोटि उड्डाणें झेंपावे उत्तरेकडे ।

मंद्राद्रीसारखा द्रोणू क्रोधे उत्पाटीला बळें ॥९॥

आणिला मागुतीं नेला आला गेला मनोगती ।

मनासी टाकीले मागे गतीसी तुळणा नसे ॥१०॥

अणूपासोनि ब्रह्मांडाएवढा होत जातसे ।

तयासी तुळणा कोठें मेरु मंदार धाकुटे ॥११॥

ब्रह्मांडाभोंवते वेढे वज्रपुच्छें करुं शके ।

तयासी तुळणा कैंची ब्रह्मांडीं पाहतां नसे ॥१२॥

आरक्त देखिले डोळां ग्रासिलें सूर्यमंडळा ।

वाढतां वाढतां वाढे भेदीलें शून्यमंडळा ॥१३॥

धनधान्य पशुवृध्दि पुत्रपौत्र समस्तही ।

पावती रुपविद्यादि स्तोत्रपाठेंकरूनियां ॥१४॥

भूतप्रेतसमंधादि रोगव्याधि समस्तही ।

नासती तुटती चिंता आनंद भीमदर्शनें ॥१५॥

हे धरा पंधराश्लोकी लाभली शोभली बरी ।

दृढदेहो निसंदेहो संख्या चंद्रकळा गुणें ॥१६॥

रामदासी अग्रगण्यू कपिकुळासि मंडणू ।

रामरुपी अंतरात्मा दर्शनें दोष नासती ॥१७॥

॥ इति श्रीरामदासकृतसंकटनिरसन मारुतीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

 

 

 

Apr 032014
 

देवनागरी में भीमरूपी मारुती स्तोत्रं

Bheemarupi Maruthi Stotram in Latin Script

பீமரூபி ஸ்துதி ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய ஸ்வாமியின் அவதாரமான ஸ்ரீ ஸமர்த்த ராமதாஸர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது. ‘த்ரயோதஸாக்ஷரிமுப்பத்திமூன்று அக்ஷரங்கள் கொன்ட் ஸ்ரீ ராம் ஜயராம் ஜய ஜய ராம்என்ற மஹா மந்த்ரத்தை இவ்வுலகுக்கு அளித்தவர் இவர். இன்த ஸ்தோத்திரத்தை த்ரயோதஸாக்ஷரியுடன் பாராயணம் மிகவும் நன்று.

பீமரூபி மஹாருத்ரா வஜ்ர ஹநுமாந் மாருதீ
வநாரி அஞ்ஜநீ ஸுதா ராமதூதா ப்ரபஞ்ஜநா

மஹாபலீ ப்ராணதாதா ஸகளாம் உடவீ பளேம்
ஸௌக்ய காரே லோகஹர்தா தூர்த வைஷ்ணவ காயக

தீந நாதா ஹரிரூபா ஸுந்தரா ஜகதந்தரா
பாதாள தேவதா ஹந்தா பவ்ய ஸிந்தூர லேபநா

லோகநாத ஜகந்நாதா ப்ராணநாத புராதநா
புண்ய வந்தா புண்ய சீலா பாவநா பரீதோஷகா

த்வஜாங்கேம் உசலீபாஹோ ஆவேசம் லோடலா புடேம்
காலாக்நி காலருத்ராக்நீ தேகதாம் காம்பதீ பயேம்

ப்ரஹ்மாண்ட மாயிலா நேணோம் ஆவளே தந்த பங்கதீ
நேத்ராக்நி சாலில்யா ஜ்வாலா ப்ருகுடீ தாடில்யா பளேம்

புச்சதேம் மூர்டிலேம் மாதாம் கிரீடீகுண்டலேம் பரீ
ஸ்வர்ண கடி காஞ்ஸோடோ கண்டாகிங்கிணோ நாகரா

டகாரேம் பர்வதா ஐஸா நேடகா ஸட பாதளு
சபளாங்க பாஹடாம்மோடம் மஹா வித்யுல்லதேபரீ

கோடீச்யாகோடி உட்டாணேம் ஜேம்பாவேம் உத்தரே கடே
மந்தராத்ரி ஸாரிகா த்ரோணூக்ரோதேம் உத்பாடிலா பளேம்

ஆணிவா மாருதா நேலா ஆலாகேலா மநோகதீ
மனாஸோ டாகிலேம் மாகேம் கதீஸி துளனாநஸே

அணூ பாஸூனி ப்ரஹ்மாண்டா எவடா ஹோதஜாதஸே
ப்ரஹ்மாண்டா பேவதேம் வேடேம் வஜ்ர புச்சேம் காலூ ஸகே

தயாஸீ துளனா கோடே மேரு மந்தார தாகுடே
தயாஸீ துளனா கைம்ஞ்சீ ப்ரஹ்மாண்டீ பாஹதாம் நஸே

ஆரக்த தேகிலேம் டோ ளாம் கிளிலே ஸூர்ய மண்டலா
வாடதாம் வாடே பேதிலேம் ஸூன்ய மண்டலா

பூத ப்ரேத ஸமம்தாதி ரோக வ்யாதி ஸமஸ்த ஹீ
நாசதி துடதீ சிந்தா ஆநந்தே பீமதர்சநே

ஹே தரா பந்தரா ச்லோகீ லாபலீ சோபலீ பலீ
த்ருட தேஹோ நிஸந்தேஹோ சங்கயா சந்த்ரு கலாகுணே

தந தாந்ய பசுவ்ருத்தி புத்ர பௌத்ர ஸமஸ்தஹி
பாவத் ரூப வித்யாதி ஸ்தோத்ர பாடே சரூணியா

ராமதாஸீ ஆச்ரகணூ கபி குலாஸி மண்டணூ
ராமரூப அந்தராத்மா தர்சநே தோஷ நாச

இதி ஸ்ரீ ராமதாசக்குருத சங்கட நிரசன
மாருதி ஸ்தோத்ரம் சம்பூர்ணம்

இந்த ஸ்தோத்திரத்தை தினமும், ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரை மனதில் நினைத்து பாராயணம் செய்து வந்தால் நிச்சயமாக நினைத்தது கை கூடும் என்று நம்பிக்கை. இருபத்தி ஓர் முறை இருபத்தோர் நாட்களுக்கோ அல்லது ஒரு மண்டலமோ செய்யலாம். முடிந்த பொது, வடை மாலை, ஸுன்டல் அல்லது தயிர் ஸாதம் நைவேதியம் சைவது நன்று.

 

Apr 032014
 

देवनागरी में भीमरूपी मारुती स्तोत्रं

தமிழில் பீமரூபி மாருதி ஸ்தோத்ரம் 

This was composed by Samarth Ramdas, the 17th century Marathi saint and poet. He has also given the world the “thriodasaakshari” comprising of 33 aksharas, “Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram”. If this triodasaakshari is also recited along with Bhimarupi stotram, it is supposed be more powerful.

Bhimroopi maharudra, Vajrahanuman maruti |

Vanari anjanisoota, ramdoota prabhanjana || 1 ||

Mahabali pranadata, sakala uthavi bale |

Saukhakari dukhahari, dhoort vaishnav gayka || 2 ||

Dinanatha hareeroopa, sundara jagadantara |

Patal devatahanta, bhavyasindurlepana || 3 ||

Lokanatha Jagannatha, prananatha puratana |

Punyavanta punyashila, pavna paritoshka || 4 ||

Dhwange uchali baho, aaveshe lotala pudhen |

kalagnee, kalrudragnee, dekhta kampati bhaye || 5 ||

Brahmande maieli neon, aamvale dantpamgati |

Netragnee chaleelya jwala, bhrukuti tatheelya bale || 6 ||

Puchchha te murdile matha, keeriti kundale bari |

Suvarna katee kasoti, ghanta kimkini nagara || 7 ||

Thakare parvata aiesa, netka sadpatalu |

chaplang pahta mothe, mahaveedyullatepari || 8 ||

Koteechya kotee uddane, zepave uttarekade |

Mandradri sareekha dronoo, krodhe utpateela bale || 9 ||

Aaneela maguti nela, Aala gela manogati |

Manasi takeele maage, gatisi tulna nase || 10 ||

Anupasonee brahmanda aevadha hot jatse |

Tayasi tulna kothe, meru mandar dhakute || 11 ||

Brahmandabhovate vedhe, vajrapuchchhe karu shake |

Tayasi tulna kaichi, brahmandi pahata nase || 12 ||

Aarakta dekheele dola, graseele suryamandala |

vadhata vadhata vadhe, bhedeele shunyamandala || 13 ||

Dhandhanya pashuvrudhdhee, putrapautra samgrahi |

Pavti roopveedyadee, stotrapathe karooneeya || 14 ||

Bhootpreta samandhadee, rogvyadhee samasthi |

Nasti tutati cheenta, aanande bhimdarshane || 15 ||

He dhara pandhara shloki, labhali shobhali bari |

dradh deho neesandeho, sankhya chandrakala gunen || 16 ||

Ramdasi agraganyu, kapeekulasee mandanoo |

Ramroopi antaratma, darshane dosh nasati || 17 ||

|| iti Sri Ramdaskrutam sankatneerasanam Marutistotram Sampoornam ||

There is a strong belief that by reciting this stotra for 21 times for 21 days or for one Mandalam, all wishes will come true. During this period you may offer vadai malai, sundal or curd rice as prasadam.

 

 

 

Mar 172014
 
 March 17, 2014  Hanuman No Responses »

Hanuman Chalisa in Latin Script

देवनागरी मे हनुमान चालीसा

 

தோஹா
ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||
புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

த்யானம்
கோஷ்பதீக்றுத வாராஶிம் மஶகீக்றுத ராக்ஷஸம் |
ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வம்தே அனிலாத்மஜம் ||
யத்ர யத்ர ரகுனாத கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்றுதமஸ்தகாம்ஜலிம் |
பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் னமத ராக்ஷஸாம்தகம் ||

சௌபாஈ
ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5||

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8||

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே || 11 ||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 22 ||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை |
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 24 ||

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை || 28 ||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா || 29 ||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை || 33 ||

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 34 ||

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 36 ||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ || 37 ||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா || 39 ||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 40 ||

தோஹா
பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||
ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய போலோ பாயீ ஸப ஸன்தனகீ ஜய |

 

 

Mar 172014
 
 March 17, 2014  Hanuman No Responses »

ஹனுமான் சாலீஸா தமிழில்

Hanuman Chalisa in Latin Script

 

दोहा

श्रीगुरु चरण सरोज रजनिज मनु मुकुर सुधारी
बराणु रघुवर बिमल जसुजो दायकु फल चारि

बुद्धिहीन तनु जानिकेसुमिरौं पवन कुमार
बल बुधि विद्या देहु मोहिहरहु कलेश विकार

चौपाई

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर
जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥१॥

राम दूत अतुलित बल धामा
अंजनि पुत्र पवनसुत नामा॥२॥

महाबीर बिक्रम बजरंगी
कुमति निवार सुमति के संगी॥३॥

कंचन बरन बिराज सुबेसा
कानन कुंडल कुँचित केसा॥४॥

हाथ बज्र अरु ध्वजा बिराजे
काँधे मूँज जनेऊ साजे॥५॥

शंकर सुवन केसरी नंदन
तेज प्रताप महा जगवंदन॥६॥

विद्यावान गुनी अति चातुर
राम काज करिबे को आतुर॥७॥

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया
राम लखन सीता मनबसिया॥८॥

सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा
विकट रूप धरि लंक जरावा॥९॥

भीम रूप धरि असुर सँहारे
रामचंद्र के काज सवाँरे॥१०॥

लाय सजीवन लखन जियाए
श्री रघुबीर हरषि उर लाए॥११॥

रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई॥१२॥

सहस बदन तुम्हरो जस गावै
अस कहि श्रीपति कंठ लगावै॥१३॥

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित अहीसा॥१४॥

जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते
कवि कोविद कहि सके कहाँ ते॥१५॥

तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा
राम मिलाय राज पद दीन्हा॥१६॥

तुम्हरो मंत्र बिभीषण माना
लंकेश्वर भये सब जग जाना॥१७॥

जुग सहस्त्र जोजन पर भानू
लिल्यो ताहि मधुर फ़ल जानू॥१८॥

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही
जलधि लाँघि गए अचरज नाही॥१९॥

दुर्गम काज जगत के जेते
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥२०॥

राम दुआरे तुम रखवारे
होत ना आज्ञा बिनु पैसारे॥२१॥

सब सुख लहैं तुम्हारी सरना
तुम रक्षक काहु को डरना॥२२॥

आपन तेज सम्हारो आपै
तीनों लोक हाँक तै कापै॥२३॥

भूत पिशाच निकट नहि आवै
महावीर जब नाम सुनावै॥२४॥

नासै रोग हरे सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत बीरा॥२५॥

संकट तै हनुमान छुडावै
मन क्रम वचन ध्यान जो लावै॥२६॥

सब पर राम तपस्वी राजा
तिनके काज सकल तुम साजा॥२७॥

और मनोरथ जो कोई लावै
सोई अमित जीवन फल पावै॥२८॥

चारों जुग परताप तुम्हारा
है परसिद्ध जगत उजियारा॥२९॥

साधु संत के तुम रखवारे
असुर निकंदन राम दुलारे॥३०॥

अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता
अस बर दीन जानकी माता॥३१॥

राम रसायन तुम्हरे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा॥३२॥

तुम्हरे भजन राम को पावै
जनम जनम के दुख बिसरावै॥३३॥

अंतकाल रघुवरपुर जाई
जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई॥३४॥

और देवता चित्त ना धरई
हनुमत सेई सर्व सुख करई॥३५॥

संकट कटै मिटै सब पीरा
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा॥३६॥

जै जै जै हनुमान गुसाईँ
कृपा करहु गुरु देव की नाई॥३७॥

जो सत बार पाठ कर कोई
छूटहि बंदि महा सुख होई॥३८॥

जो यह पढ़े हनुमान चालीसा
होय सिद्ध साखी गौरीसा॥३९॥

तुलसीदास सदा हरि चेरा
कीजै नाथ हृदय मह डेरा॥४०॥

दोहा

पवन तनय संकट हरनमंगल मूरति रूप।
राम लखन सीता सहितहृदय बसहु सुर भूप॥

 

Mar 152014
 
 March 15, 2014  Hanuman No Responses »

Click here for Sanskrit Script (Devanagari)

Click here for Tamil

Rendition by Sunder Kadambi. Embedded from prapatti.com

Om Angenayaya Namah
Om Mahaveeraya Namah
Om Hanumate Namah
Om Marutatmajaya Namah
Om Tatva-gnyana-pradaya Namah
Om Sita Devi Mudhra-padraya kaya Namah
Om Ashokavani-kaachetre Namah
Om Sarva-maya-vibham-janaya Namah
Om Sarva-banda-vimokthre Namah
Om Raksho-vidhvamsa-karakaya Namah
Om Para-vidhya-pariharaya Namah
Om Para-shourya-vinashanaya Namah
Om Paramamtra-niraakarte Namah
Om Parayantra-pradbedakaaya Namah
Om Sarwagraha-vinaashine Namah
Om Bhimasena-sahayakrute Namah
Om Sarwa-dukhaharaaya Namah
Om Sarwa-lokachaarinye Namah
Om Manojavaaya Namah
Om Paarijaata drumulasdhaya Namah
Om Sarwa-mantra-swarupine Namah
Om Sarwa-tantra-swarupine Namah
Om Sarwa-yantratmakaaya Namah
Om Kapeeshwaraaya Namah
Om Mahakaayaaya Namah
Om Sarwa-rogaharaaya Namah
Om Prabhave Namah
Om Balasiddhikaraaya Namah
Om Sarwa-vidya-sampatpradaa-yakaaya Namah
Om Kapisenaa-naayakaaya Namah
Om Bhavishya-chatu-rananaaya Namah
Om Kumaara-bramhachaarine Namah
Om Ratna-kundala-deeptamate Namah
Om Sanchala-dwala-sannaddha-lambamaana shikhojwalaaya Namah
Om Gandharwa-vidya-tatwagnyaya Namah
Om Mahabala-paraakramaaya Namah
Om Kaaraa-gruha-vimoktre Namah
Om Shrumkhalaa-bandhamochakaaya Namah
Om Saagarottarakaaya Namah
Om Pragnyaya Namah
Om Raama-dhutaaya Namah
Om Prataapavate Namah
Om Vaanaraaya Namah
Om Kesaree-sutaaya Namah
Om Seetaa-shoka-nivaaranaaya Namah
Om Amjanaa-garbha-sambhutaaya Namah
Om Baalaarka-sadrushaananaaya Namah
Om Vibhishana-priyakaraaya Namah
Om Dhashagreva-kulaamtakaaya Namah
Om Lakshana-pranadaataaya Namah
Om Vajra-kaayaaya Namah
Om Mahadyutaye Namah
Om Chinrajeevine Namah
Om Raamabhaktaya Namah
Om Daitya-kaarya-vighatakaaya Namah
Om Akshahamtre Namah
Om Kaancha-naabhaya Namah
Om Pancha-vaktraya Namah
Om Maha-tapaaya Namah
Om Lamkhinee-bhamjanaaya Namah
Om Srimate Namah
Om Simhaka-pranabhamjanaaya Namah
Om Gandha-maadana-sailasdhaya Namah
Om Lankaa-puravidaahakaaya Namah
Om Sugriva-sachi-vaaya Namah
Om Ddhiraaya Namah
Om Shuraya Namah
Om Daityakulamtakaaya Namah
Om Suraarchitaaya Namah
Om Mahatejaaya Namah
Om Raama-chudaa-manipradaaya Namah
Om Kaama-rupaaya Namah
Om Pingalakshaya Namah
Om Vaardhi-mainaaka-pujitaaya Namah
Om Kabali-kruta-martamda-mamdalaaya Namah
Om Vijitem-driyaaya Namah
Om Raama-sugriva-samdhaatre Namah
Om Maha-raavana-mardhanaaya Namah
Om Spatikaabhaya Namah
Om Vaagadhishaya Namah
Om Navavya-kruti-panditaaya Namah
Om Chatur-bahave Namah
Om Deena-bandhave Namah
Om Mahatmaya Namah
Om Bhaktha-vastalaaya Namah
Om Sanjeeva-vanaanna-graaharthe Namah
Om Shuchaye Namah
Om Vaagmine Namah
Om Drudavrataaya Namah
Om Kaalaneme-pramadha-naaya Namah
Om Hari-markata-markataaya Namah
Om Damtaaya Namah
Om Shantaaya Namah
Om Prasanaatmane Namah
Om Shatakanta-madaapahrute Namah
Om Yogine Namah
Om Raamakadhalolaaya Namah
Om Seetaanveshana-panditaaya Namah
Om Vajra-damstraya Namah
Om Vajranakhaya Namah
Om Rudhra-veerya-samudbavaaya Namah
Om Indhra-jitpra-hitaa-mogha bramhastra nivaarakaaya Namah
Om Paardha-dhwajaagra-samvaasine Namah
Om Shara-panjara-bhedhakaaya Namah
Om Dashabaahave Namah
Om Lokapujyayaa Namah
Om Jaamba-vatpri-tiva-rdhanaaya Namah
Om Seetaa-sameta sreeraamapaada sevaa Duramdharaaya Namah

Eti Angeneya Ashthatora Shatanamawali Samaptham

Mar 152014
 
 March 15, 2014  Hanuman No Responses »

Click here for latin script

Click here for Sanskrit (Devanagari script)

ஆஞ்ஜனேய அஷ்டோத்ர சத நாமாவளி

ஓம் ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேயாய நம:
ஓம் மஹாவீராய நம:
ஓம் ஹனுமதே நம:
ஓம் ஸீதாதேவி முத்ராப்ரதாய காய நம:
ஓம் மாருதாத்மஜாய நம:
ஓம் தத்த்வஜ்ஞான ப்ரதாய நம:
ஓம் அஶொகவனிகாச் சேத்ரே நம:
ஓம் ஸர்வபந்த விமோக்த்ரே நம:
ஓம் ரக்ஷோ வித்வம்ஸகாரகாயநம:
ஓம் பரவித்வப நம: 10

ஓம் பரஶௌர்ய வினாஶனாய நம:
ஓம் பரமம்த்ர னிராகர்த்ரே நம:
ஓம் பரமந்த்ர ப்ரபேவகாய நம:
ஓம் ஸர்வக்ரஹ வினாஶினே நம:
ஓம் பீமஸேன ஸஹாயக்றுதே நம:
ஓம் ஸர்வதுஃக ஹராய நம:
ஓம் ஸர்வலோக சாரிணே நம:
ஓம் மனோஜவாய நம:
ஓம் பாரிஜாத த்றுமமூலஸ்தாய நம:
ஓம் ஸர்வமந்த்ர ஸ்வரூபவதே நம: 20

ஓம் ஸர்வயம்த்ராத்மகாய நம:
ஓம் ஸர்வதந்த்ர ஸ்வரூபிணே நம:
ஓம் கபீஶ்வராய நம:
ஓம் மஹாகாயாய நம:
ஓம் ஸர்வரோகஹராய நம:
ஓம் ப்ரபவே நம:
ஓம் பலஸித்திகராய நம:
ஓம் ஸர்வ வித்யாஸம்பத்ர்ப வாயகாய நம:
ஓம் கபிஸேனா னாயகாய நம:
ஓம் பவிஷ்யச்சது ரானனாய நம: 30

ஓம் கூமார ப்ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் ரத்னகுன்டல தீப்திமதே நம:
ஓம் சஞ்சல த்வால ஸன்னத்தலம்பமான ஶிகோஜ்வலாய நம:
ஓம் கம்த்ர்வ வித்யாதத்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் மஹாபலபராக்ரமாய நம:
ஓம் காராக்றுஹ விமோக்த்ரே நம:
ஓம் ஶ்றுங்கல பம்த விமோசகாய நம:
ஓம் ஸாகரோத்தாரகாய நம:
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம:
ஓம் ராமதூதாய நம: 40

ஓம் ப்ரதாபவதே நம:
ஓம் வானராய நம:
ஓம் கேஸரிஸுதாய நம:
ஓம் ஸீதாஶோக னிவாரணாய நம:
ஓம் அஞ்ஜனா கர்பஸம்புதாய நம:
ஓம் பாலர்க ஸத்றுஶானனாய நம:
ஓம் விபீஷண ப்ரியகராய நம:
ஓம் தஶக்ரீவ குலாம்தகாய நம:
ஓம் லக்ஷ்மண ப்ராணதாத்ரே நம:
ஓம் வஜ்ரகாயாய நம: 50

ஓம் மஹாத்யுதயே நம:
ஓம் சிரஞ்ஜீவினே நம:
ஓம் ராமபக்தாய நம:
ஓம் த்தெத்யகார்ய விகாதகாய நம:
ஓம் அக்ஷஹம்த்ரே நம:
ஓம் காஞ்சனாபாய நம:
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம:
ஓம் மஹாதபஸே நம:
ஓம் லங்கிணேபம்ஜனாய நம:
ஓம் கம்தமாதன ஶ்தெல நம: 60

ஓம் லங்காபுர விதாஹகாய நம:
ஓம் ஸுக்ரீவ ஸசிவாய நம:
ஓம் தீராய நம:
ஓம் ஶூராய நம:
ஓம் த்தெத்யகுலாம்தகாய நம:
ஓம் ஸுரார்சிதாய நம:
ஓம் மஹாதேஜஸே நம:
ஓம் ராம சூடாமணி ப்ரதாய காமரூபிவே நம:
ஓம் ஶ்ரீ பிங்களாக்ஷாய நம:
ஓம் னார்தி ம்தே னாக நம: 70

ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்டமம்டலாய நம:
ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்ட நம:
ஓம் விஜிதேந்த்ரியாய நம:
ஓம் ராமஸுக்ரீவ ஸம்தாத்ரே நம:
ஓம் மஹாராவண மர்தனாய நம:
ஓம் ஸ்படிகா பாய நம:
ஓம் வாக தீஶாய நம:
ஓம் னவ வ்யாக்றுதி பம்டிதாய நம:
ஓம் சதுர்பாஹவே நம:
ஓம் தீனபந்தவே நம: 80

ஓம் மஹத்மனே நம:
ஓம் பக்த வத்ஸலாய நம:
ஓம் ஸஞ்ஜீவன னகா ஹர்த்ரே நம:
ஓம் ஶுசயே நம:
ஓம் வாக்மினே நம:
ஓம் த்றுடவ்ரதாய நம:
ஓம் காலனேமி ப்ரமதனாய நம:
ஓம் ஹரிமர்கட மர்கடாயநம:
ஓம் தாந்தாய நம:
ஓம் ஶாந்தாய நம: 90

ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே நம:
ஓம் ஶதகண்ட மதாவஹ்றுதேநம:
ஓம் யோகினே நம:
ஓம் ராமகதாலோலாய நம:
ஓம் ஸீதான்வேஷண பம்டிதாய நம:
ஓம் வஜ்ர னகாய நம:
ஓம் ருத்ரவீர்ய ஸமுத்பவாய நம:
ஓம் இந்த்ர ஜித்ப்ர்ரஹிதா மோகப்ரஹ்மஸ்த்ர வினிவார காய நம:
ஓம் பார்த த்வஜாக்ர ஸம்வாஸினே நம:
ஓம் ஶரபஞ்ஜர பேதகாய நம: 100

ஓம் பராக்ரம சாலி நம:
ஓம் ராம பக்த ஹனுமான் நம:
ஓம் யோக அஞ்சநேயய நம:
ஓம் வீர அஞ்சநேயய நம:
ஓம் தஶபாஹவே நம:
ஓம் லோகபூஜ்யாய நம:
ஓம் ஜாம் வத்ப்ர தி வர்தனாய நம:
ஓம் ஸீத ஸவேத ஶ்ரீராமபாத ஸேவா துரம்தராய நம: 108