Mar 182014
 
 March 18, 2014  Nakshatra Slokas No Responses »

People born under the various Nakshatras are to recite the respective sloka at least thrice a day. You may also want to know about the temples for each of the Nakshatras. Click here to know about it.

Nakshatra Slokas in Latin Script 

அஸ்வினி: ஸுமநஸ வந்தித தேவ மனோகரி அஸ்வினி தேவி ஸஹாய க்ருபே.

பரணி: க்ஷீர ஸமுத்பவ திவ்யரூபிணீ பரணி தேவி சஹாய க்ருபே

கார்த்திகை: பங்கஜ வாஸினி பாப விமோசனி க்ருத்திகாஸ் தேவி சஹாயக்ருபே.

ரோகிணி: மோக்ஷப்ரதாயினி மஞ்சுள பாஷிணீ ரீஹிணீ தேவி சஹாய க்ருபே

மிருகசீர்ஷம்: மந்த்ர நிவாஸி சந்திர பத்னி ம்ருகசீர்ஷ தேவி சஹாய க்ருபே.

திருவாதிரை: தேவஸு பூஜித ஸத்குண வர்ஷிணி ஆருத்ரா தேவி சஹாய க்ருபே.

புனர்பூசம்: அம்புஜவாஸினி தேவகண ஸேவித புனர்வஸு தேவி சஹாய க்ருபே.

பூசம்: ஜெயவர வர்ணினி ஜெயப்ரதாயினி சிவ புஷ்யதேவி சஹாய க்ருபே

ஆயில்யம்: சீக்ர பலப்ரத பவபய ஹாஸினி சுப ஆஸ்லேஷா தேவி சஹாய க்ருபே.

மகம்: சாது ஜடாச்ரித தேவமுனி பூஜித யோக மகதேவி சஹாய க்ருபே.

பூரம்: துர்கதி நாசினி தூபப் ப்ரகாசினி ஜெய பூர்வபல்குனி தேவி சஹாய க்ருபே.

உத்திரம்: ஞானமய மோகினி சாஸ்த்ர ஸ்வரூபினி உத்ரபல்குனி தேவி சஹாய க்ருபே.

ஹஸ்தம்: ஹனஹர சகாய ஆனந்த பூஜித ளாப ஹஸ்ததேவி சஹாய க்ருபே.

சித்திரை: ரதகஜ துரக பதாதி சேவக சாஸ்த்ர மய சித்ரா தேவி சஹாய க்ருபே.

சுவாதி: சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமய சுவாதி தேவி சஹாய க்ருபே.

விசாகம்: குங்கும அர்ச்சித அனுதின ஸேவித வைசாக தேவி சஹாய க்ருபே.

அனுஷம்: சந்த்ரப்ரகாசினி கந்தர்வ கானமய அனுராதா தேவி சஹாய க்ருபே.

கேட்டை: பாரதி பார்கவி மந்த்ரமய கோபுர ஜேஷ்டா தேவி சஹாய க்ருபே.

மூலம்: சங்கர தேசிக சாந்த பூரண அன்ன மூலதேவி சஹாய க்ருபே.

பூராடம்: அனுதின ஸேவித அச்சுத வரப்ரஸாத பூர்வாஷாடா தேவி சஹாய க்ருபே.

உத்திராடம்: சோக வினாசினி ரத்னாலங்கார உத்ராஷாடா தேவி சஹாய க்ருபே

திருவோணம்: மணிமய பூஜித சாந்த ஸ்வரூபிணி ச்ரவண தேவி சஹாய க்ருபே.

அவிட்டம்: காவிரி கங்கா நதிரல ஸேவித காந்த ச்ரவிஷ்டா தேவி சஹாய க்ருபே.

சதயம்: மூலிக ஸேவித முனிப்ரஸாத சதபிஷக் தேவி சஹாய க்ருபே.

பூரட்டாதி: நவநிதி தாயினி நம: சிவாயினி பூர்வப்ரோஷ்டபதா தேவி சஹாய
க்ருபே.

உத்திரட்டாதி: சங்க பதும நிதி சஹாய ரட்ஷக உத்ரப்ரோஷ்டபதா சஹாய க்ருபே.

ரேவதி: ஸ்வர்ணப்பிரதாயினி சூட்சும சஹாயினி ரேவதி தேவி சஹாய க்ருபே.

 

Mar 152014
 

தமிழில் ஸ்ரீ சிவ பஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்திரம்

Sri Siva Panchakshara Nakshatramala Stotram in latin script


अश्विनि

श्रीमदात्मने गुणैकसिन्धवे नमः शिवाय
धामलेशधूतकोकबन्धवे नमः शिवाय।
नामशेषितानमद्भावान्धवे नमः शिवाय
पामरेतरप्रधानबन्धवे नमः शिवाय॥ १॥

भरणी
कालभीतविप्रबालपाल ते नमः शिवाय
शूलभिन्नदुष्टदक्षफाल ते नमः शिवाय।
मूलकारणाय कालकाल ते नमः शिवाय
पालयाधुना दयालवाल ते नमः शिवाय॥ २॥

कृत्तिका
इष्टवस्तुमुख्यदानहेतवे नमः शिवाय
दुष्टदैत्यवंशधूमकेतवे नमः शिवाय।
सृष्टिरक्षणाय धर्मसेतवे नमः शिवाय
अष्टमूर्तये वृषेन्द्रकेतवे नमः शिवाय॥ ३॥

रोहिणी
आपदद्रिभेदटङ्कहस्त ते नमः शिवाय
पापहारिदिव्यसिन्धुमस्त ते नमः शिवाय।
पापदारिणे लसन्नमस्तते नमः शिवाय
शापदोषखण्डनप्रशस्त ते नमः शिवाय॥ ४॥

म्रृगशीर्षा
व्योमकेश दिव्यभव्यरूप ते नमः शिवाय
हेममेदिनीधरेन्द्रचाप ते नमः शिवाय।
नाममात्रदग्धसर्वपाप ते नमः शिवाय
कामनैकतानहृद्दुराप ते नमः शिवाय॥ ५॥

आर्द्रा
ब्रह्ममस्तकावलीनिबद्ध ते नमः शिवाय
जिह्मगेन्द्रकुण्डलप्रसिद्ध ते नमः शिवाय।
ब्रह्मणे प्रणीतवेदपद्धते नमः शिवाय
जिंहकालदेहदत्तपद्धते नमः शिवाय॥ ६॥

पुनर्वसु
कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय
सामगानजायमानशर्मणे नमः शिवाय।
हेमकान्तिचाकचक्यवर्मणे नमः शिवाय
सामजासुराङ्गलब्धचर्मणे नमः शिवाय॥ ७॥

पुष्य
जन्ममृत्युघोरदुःखहारिणे नमः शिवाय
चिन्मयैकरूपदेहधारिणे नमः शिवाय।
मन्मनोरथावपूर्तिकारिणे नमः शिवाय
सन्मनोगताय कामवैरिणे नमः शिवाय॥ ८॥

आश्लेषा
यक्षराजबन्धवे दयालवे नमः शिवाय
दक्षपाणिशोभिकाञ्चनालवे नमः शिवाय।
पक्षिराजवाहहृच्छयालवे नमः शिवाय
अक्षिफाल वेदपूततालवे नमः शिवाय॥ ९॥

मघा
दक्षहस्तनिष्ठजातवेदसे नमः शिवाय
अक्षरात्मने नमद्बिडौजसे नमः शिवाय।
दीक्षितप्रकाशितात्मतेजसे नमः शिवाय
उक्षराजवाह ते सतां गते नमः शिवाय॥ १०॥

पूर्व फाल्गुनी
राजताचलेन्द्रसानुवासिने नमः शिवाय
राजमाननित्यमन्दहासिने नमः शिवाय।
राजकोरकावतंसभासिने नमः शिवाय
राजराजमित्रताप्रकाशिने नमः शिवाय॥ ११॥

उत्तर फाल्गुनी
दीनमानवालिकामधेनवे नमः शिवाय
सूनबाणदाहकृत्कृशानवे नमः शिवाय।
स्वानुरागभक्तरत्नसानवे नमः शिवाय
दानवान्धकारचण्डभानवे नमः शिवाय॥ १२॥

हस्त
सर्वमङ्गलाकुचाग्रशायिने नमः शिवाय
सर्वदेवतागणातिशायिने नमः शिवाय।
पूर्वदेवनाशसंविधायिने नमः शिवाय
सर्वमन्मनोजभङ्गदायिने नमः शिवाय॥ १३॥

चित्रा
स्तोकभक्तितोऽपि भक्तपोषिणे नमः शिवाय
माकरन्दसारवर्षिभाषिणे नमः शिवाय।
एकबिल्वदानतोऽपि तोषिणे नमः शिवाय
नैकजन्मपापजालशोषिणे नमः शिवाय॥ १४॥

स्वाति
सर्वजीवरक्षणैकशीलिने नमः शिवाय
पार्वतीप्रियाय भक्तपालिने नमः शिवाय।
दुर्विदग्धदैत्यसैन्यदारिणे नमः शिवाय
शर्वरीशधारिणे कपालिने नमः शिवाय॥ १५॥

विशाखा
पाहि मामुमामनोज्ञदेह ते नमः शिवाय
देहि मे वरं सिताद्रिगेह ते नमः शिवाय।
मोहितर्षिकामिनीसमूह ते नमः शिवाय
स्वेहितप्रसन्न कामदोह ते नमः शिवाय॥ १६॥

अनुराधा
मङ्गलप्रदाय गोतुरंग ते नमः शिवाय
गङ्गया तरङ्गितोत्तमाङ्ग ते नमः शिवाय।
सङ्गरप्रवृत्तवैरिभङ्ग ते नमः शिवाय
अङ्गजारये करेकुरङ्ग ते नमः शिवाय॥ १७॥

ज्येष्ठा
ईहितक्षणप्रदानहेतवे नमः शिवाय
आहिताग्निपालकोक्षकेतवे नमः शिवाय।
देहकान्तिधूतरौप्यधातवे नमः शिवाय
गेहदुःखपुञ्जधूमकेतवे नमः शिवाय॥ १८॥

मूल
त्र्यक्ष दीनसत्कृपाकटाक्ष ते नमः शिवाय
दक्षसप्ततन्तुनाशदक्ष ते नमः शिवाय।
ऋक्षराजभानुपावकाक्ष ते नमः शिवाय
रक्ष मां प्रपन्नमात्ररक्ष ते नमः शिवाय॥ १९॥

पूर्वाषाढ़ा
न्यङ्कुपाणये शिवंकराय ते नमः शिवाय
संकटाब्धितीर्णकिंकराय ते नमः शिवाय।
कङ्कभीषिताभयंकराय ते नमः शिवाय
पङ्कजाननाय शंकराय ते नमः शिवाय॥ २०॥

उत्तराषाढ़ा
कर्मपाशनाश नीलकण्ठ ते नमः शिवाय
शर्मदाय नर्यभस्मकण्ठ ते नमः शिवाय।
निर्ममर्षिसेवितोपकण्ठ ते नमः शिवाय
कुर्महे नतीर्नमद्विकुण्ठ ते नमः शिवाय॥ २१॥

श्रवण
विष्टपाधिपाय नम्रविष्णवे नमः शिवाय
शिष्टविप्रहृद्गुहाचरिष्णवे नमः शिवाय।
इष्टवस्तुनित्यतुष्टजिष्णवे नमः शिवाय
कष्टनाशनाय लोकजिष्णवे नमः शिवाय॥ २२॥

धनिष्ठा
अप्रमेयदिव्यसुप्रभाव ते नमः शिवाय
सत्प्रपन्नरक्षणस्वभाव ते नमः शिवाय।
स्वप्रकाश निस्तुलानुभाव ते नमः शिवाय
विप्रडिम्भदर्शितार्द्रभाव ते नमः शिवाय॥ २३॥

शतभिषा
सेवकाय मे मृड प्रसीद ते नमः शिवाय
भावलभ्य तावकप्रसाद ते नमः शिवाय।
पावकाक्ष देवपूज्यपाद ते नमः शिवाय
तवकाङ्घ्रिभक्तदत्तमोद ते नमः शिवाय॥ २४॥

पूर्वभाद्र
भुक्तिमुक्तिदिव्यभोगदायिने नमः शिवाय
शक्तिकल्पितप्रपञ्चभागिने नमः शिवाय।
भक्तसंकटापहारयोगिने नमः शिवाय
युक्तसन्मनःसरोजयोगिने नमः शिवाय॥ २५॥

उत्तरभाद्र
अन्तकान्तकाय पापहारिणे नमः शिवाय
शान्तमायदन्तिचर्मधारिणे नमः शिवाय।
संतताश्रितव्यथाविदारिणे नमः शिवाय
जन्तुजातनित्यसौख्यकारिणे नमः शिवाय॥ २६॥

रेवती
शूलिने नमो नमः कपालिने नमः शिवाय
पालिने विरिञ्चितुण्डमालिने नमः शिवाय।
लीलिने विशेषरुण्डमालिने नमः शिवाय
शीलिने नमः प्रपुण्यशालिने नमः शिवाय॥ २७॥


शिवपञ्चाक्षरमुद्रां
चतुष्पदोल्लासपद्यमणिघटिताम्।
नक्षत्रमालिकामिह
दधदुपकण्ठं नरो भवेत्सोमः॥ २८॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य
श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ
शिवपञ्चाक्षरनक्षत्रमालास्तोत्रं संपूर्णम्॥

Mar 152014
 

தமிழில் ஸ்ரீ சிவ பஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்திரம்

देवनागरी मे शिवपञ्चाक्षर नक्षत्रमाला स्तोत्रम् 

Asvini

shrImadAtmane guNaikasindhave namaH shivAya

dhAmaleshadhUtakokabandhave namaH shivAya .

nAmasheShitAnamadbhAvAndhave namaH shivAya

pAmaretarapradhAnabandhave namaH shivAya

 

Bharani

kAlabhItaviprabAlapAla te namaH shivAya

shUlabhinnaduShTadakShaphAla te namaH shivAya .

mUlakAraNAya kAlakAla te namaH shivAya

pAlayAdhunA dayAlavAla te namaH shivAya

 

Krithika

iShTavastumukhyadAnahetave namaH shivAya

duShTadaityava.nshadhUmaketave namaH shivAya .

sR^iShTirakShaNAya dharmasetave namaH shivAya

aShTamUrtaye vR^iShendraketave namaH shivAya .

 

Rohini

ApadadribhedaTaN^kahasta te namaH shivAya

pApahAridivyasindhumasta te namaH shivAya .

pApadAriNe lasannamastate namaH shivAya

shApadoShakhaNDanaprashasta te namaH shivAya

 

Mrigasheersham

vyomakesha divyabhavyarUpa te namaH shivAya

hemamedinIdharendrachApa te namaH shivAya .

nAmamAtradagdhasarvapApa te namaH shivAya

kAmanaikatAnahR^iddurApa te namaH shivAya

 

Aardhra / Arudra

brahmamastakAvalInibaddha te namaH shivAya

jihmagendrakuNDalaprasiddha te namaH shivAya .

brahmaNe praNItavedapaddhate namaH shivAya

ji.nhakAladehadattapaddhate namaH shivAya

 

Punarpoosam

kAmanAshanAya shuddhakarmaNe namaH shivAya

sAmagAnajAyamAnasharmaNe namaH shivAya .

hemakAntichAkachakyavarmaNe namaH shivAya

sAmajAsurAN^galabdhacharmaNe namaH shivAya .

 

Poosam

janmamR^ityughoraduHkhahAriNe namaH shivAya

chinmayaikarUpadehadhAriNe namaH shivAya .

manmanorathAvapUrtikAriNe namaH shivAya

sanmanogatAya kAmavairiNe namaH shivAya

Ashlesha

yakSharAjabandhave dayAlave namaH shivAya

dakShapANishobhikA~nchanAlave namaH shivAya .

pakShirAjavAhahR^ichchhayAlave namaH shivAya

akShiphAla vedapUtatAlave namaH shivAya

 

Magham/Makham

dakShahastaniShThajAtavedase namaH shivAya

akSharAtmane namadbiDaujase namaH shivAya .

dIkShitaprakAshitAtmatejase namaH shivAya

ukSharAjavAha te satA.n gate namaH shivAya.

 

Pooram

rAjatAchalendrasAnuvAsine namaH shivAya

rAjamAnanityamandahAsine namaH shivAya .

rAjakorakAvata.nsabhAsine namaH shivAya

rAjarAjamitratAprakAshine namaH shivAya

 

Uthiram

dInamAnavAlikAmadhenave namaH shivAya

sUnabANadAhakR^itkR^ishAnave namaH shivAya .

svAnurAgabhaktaratnasAnave namaH shivAya

dAnavAndhakArachaNDabhAnave namaH shivAya

 

Hastham

sarvamaN^galAkuchAgrashAyine namaH shivAya

sarvadevatAgaNAtishAyine namaH shivAya .

pUrvadevanAshasa.nvidhAyine namaH shivAya

sarvamanmanojabhaN^gadAyine namaH shivAya

 

Chitra

stokabhaktito.api bhaktapoShiNe namaH shivAya

mAkarandasAravarShibhAShiNe namaH shivAya .

ekabilvadAnato.api toShiNe namaH shivAya

naikajanmapApajAlashoShiNe namaH shivAya

 

Swaathi

sarvajIvarakShaNaikashIline namaH shivAya

pArvatIpriyAya bhaktapAline namaH shivAya .

durvidagdhadaityasainyadAriNe namaH shivAya

sharvarIshadhAriNe kapAline namaH shivAya

 

Vishaakham

pAhi mAmumAmanoj~nadeha te namaH shivAya

dehi me vara.n sitAdrigeha te namaH shivAya .

mohitarShikAminIsamUha te namaH shivAya

svehitaprasanna kAmadoha te namaH shivAya

 

Anuraadha/Anusham 

maN^galapradAya gotura.nga te namaH shivAya

gaN^gayA taraN^gitottamAN^ga te namaH shivAya .

saN^garapravR^ittavairibhaN^ga te namaH shivAya

aN^gajAraye karekuraN^ga te namaH shivAya

 

Jyeshta/Kettai

IhitakShaNapradAnahetave namaH shivAya

AhitAgnipAlakokShaketave namaH shivAya .

dehakAntidhUtaraupyadhAtave namaH shivAya

gehaduHkhapu~njadhUmaketave namaH shivAya ..

 

Moolam

tryakSha dInasatkR^ipAkaTAkSha te namaH shivAya

dakShasaptatantunAshadakSha te namaH shivAya .

RRikSharAjabhAnupAvakAkSha te namaH shivAya

rakSha mA.n prapannamAtrarakSha te namaH shivAya .

 

Pooraadam

nyaN^kupANaye shiva.nkarAya te namaH shivAya

sa.nkaTAbdhitIrNaki.nkarAya te namaH shivAya .

kaN^kabhIShitAbhaya.nkarAya te namaH shivAya

paN^kajAnanAya sha.nkarAya te namaH shivAya ..

 

Uthiraadam/Uthrashaada

karmapAshanAsha nIlakaNTha te namaH shivAya

sharmadAya naryabhasmakaNTha te namaH shivAya .

nirmamarShisevitopakaNTha te namaH shivAya

kurmahe natIrnamadvikuNTha te namaH shivAya ..

 

Shraavan/Thiruvonam  

viShTapAdhipAya namraviShNave namaH shivAya

shiShTaviprahR^idguhAchariShNave namaH shivAya .

iShTavastunityatuShTajiShNave namaH shivAya

kaShTanAshanAya lokajiShNave namaH shivAya ..

 

Dhanishta/Avittam

aprameyadivyasuprabhAva te namaH shivAya

satprapannarakShaNasvabhAva te namaH shivAya .

svaprakAsha nistulAnubhAva te namaH shivAya

vipraDimbhadarshitArdrabhAva te namaH shivAya

 

Chathayam/Sadayam/Shathabhisha

sevakAya me mR^iDa prasIda te namaH shivAya

bhAvalabhya tAvakaprasAda te namaH shivAya .

pAvakAkSha devapUjyapAda te namaH shivAya

tavakAN^ghribhaktadattamoda te namaH shivAya

 

Poorattathi /Poorvabhadra

bhuktimuktidivyabhogadAyine namaH shivAya

shaktikalpitaprapa~nchabhAgine namaH shivAya .

bhaktasa.nkaTApahArayogine namaH shivAya

yuktasanmanaHsarojayogine namaH shivAya ..

 

Uthirattathi/Uthrabhadra

antakAntakAya pApahAriNe namaH shivAya

shAntamAyadanticharmadhAriNe namaH shivAya .

sa.ntatAshritavyathAvidAriNe namaH shivAya

jantujAtanityasaukhyakAriNe namaH shivAya

 

Revathi

shUline namo namaH kapAline namaH shivAya

pAline viri~nchituNDamAline namaH shivAya .

lIline visheSharuNDamAline namaH shivAya

shIline namaH prapuNyashAline namaH shivAya ..

 

shivapa~nchAkSharamudrA.n

chatuShpadollAsapadyamaNighaTitAm .

nakShatramAlikAmiha

dadhadupakaNTha.n naro bhavetsomaH

 

iti shrImatparamaha.nsaparivrAjakAchAryasya

shrIgovindabhagavatpUjyapAdashiShyasya

shrImachCha.nkarabhagavataH kR^itau

shivapa~nchAkSharanakShatramAlAstotra.n sa.npUrNam

Mar 152014
 

देवनागरी मे शिवपञ्चाक्षर नक्षत्रमाला स्तोत्रम् 

Sri Siva Panchakshara Nakshatramala Stotram in latin script

அஸ்வினி

ஸ்ரீமதாத்மனே குணைகஸிந்தவே நம: சிவாய தாமலேச தூதலோக பந்தவே நம: சிவாய
நாம சோஷிதா நமத் பவாந்தவே நம: சிவாய பாமரேதர ப்ரதாத பாந்தவே நம: சிவாய

பரணி

கால பீதவிப்ரபால பாலதே நம: சிவாய சூல பின்ன துஷ்ட தக்ஷபாலதே நம: சிவாய
மூல காரணீய கால காலதே நம: சிவாய பாலயாதுனா தயாலவாலதே நம: சிவாய

கிருத்திகை

இஷ்ட வஸ்து முக்யதான ஹேதவேநம: சிவாய துஷ்ட, தைத்யவம்ச, தூமகேதவே நம: சிவாய
ஸ்ருஷ்டி ரக்ஷணாய தர்ம ஸேதவே நம: சிவாய அஷ்ட மூர்த்தயே வ்ருஷேந்ர கேதவே நம: சிவாய

ரோஹிணி

ஆபதத்ரி பேத டங்க ஹஸ்ததே நம: சிவாய பாப ஹாரி திவ்ய ஸிந்து மஸ்ததே நம: சிவாய
பாப தாரிணே லஸன்ந மஸ்ததே நம: சிவாய சாப தோஷ கண்டன ப்ரசஸ்ததே நம: சிவாய

ம்ருகசீர்ஷம்

வ்யோம கேச திவ்ய ஹவ்ய ரூபதே நம: சிவாய ஹேம மேதி னீ தரேந்ர சாப தே நம: சிவாய
நாம மாத்ர தக்த ஸர்வ பாபதே நம: சிவாய காமிநைக தாந ஹ்ருத்துராபதே நம: சிவாய

திருவாதிரை

ப்ரம்ம மஸ்தகாவலீ நிபத்ததே நம: சிவாய ஜிம் ஹகேந்ர குண்டல ப்ரஸித்ததே நம: சிவாய
ப்ரம்மணே ப்ரணீத வேத பந்ததே நம: சிவாய ஜிம்ஹ கால தேஹ தத்த பந்ததே நம: சிவாய

புனர்பூசம்

காமநாசனாய சுத்த கர்மணே நம: சிவாய ஸாம கான ஜாயமான சர்மணேநம: சிவாய
ஹேம காந்தி சாக சக்ய வர்மணே நம: சிவாய ஸாம ஜாஸூராங்க லப்த சர்மணே நம: சிவாய

பூசம்

ஜன்ம ம்ருத்யு கோரதுக்க ஹாரிணே நம: சிவாய சின்மயை கரூப தேஹ தாரிணே நம: சிவாய
மன்மனோ ரதாவ பூர்த்தி காரிணே நம: சிவாய மன்மனோகதாய காம வைரிணே நம: சிவாய

ஆயில்யம்

யக்ஷராஜ பந்தவே தயாளவே நம: சிவாய ரக்ஷ பாணி சோபி காஞ்ச நாளவே நம: சிவாய
பக்ஷிராஜ வாஹ ஹ்ருச் சயாளவே நம: சிவாய அக்ஷி பால வேத பூத தாளவே நம: சிவாய

மகம்

தக்ஷ ஹஸ்த நிஷ்ட ஜ்õத வேதஸே நம: சிவாய அக்ஷராத்மனே நமத்பி டௌ ஜஸே நம சிவாய
தீஷித ப்ரகாசிதாத்ம தேஜஸே நம: சிவாய உக்ஷராஜ வாஹதே ஸதாம் கதே நம: சிவாய

பூரம்

ராஜிதாசலேந்ர ஸாநு வாஸிநே நம: சிவாய ராஜமான நித்ய மந்த ஹாஸினே நம: சிவாய
ராஜகோர காவ தம்ஸ பாஸினே நம: சிவாய ராஜராஜ மித்ரதா ப்ரகாசினே நம: சிவாய

உத்திரம்

தீனமான வாளி காம தேனவே நம: சிவாய ஸூந பாண தாஹ த்ருக் க்ருசானவே நம: சிவாய
ஸ்வாநு ராக பக்த ரத்ன ஸானவே நம: சிவாய தானவாந்தகார சண்ட பானவே நம: சிவாய

ஹஸ்தம்

ஸர்வ மங்களா குசாக்ர சாயினே நம: சிவாய ஸர்வ தேவதா கணாத் சாயினே நம: சிவாய
பூர்வ தேவ நாச ஸம்விதாயினே நம: சிவாய ஸர்வ மன் மனோஜ பங்க தாயினே நம: சிவாய

சித்திரை

ஸ்தோக பக்திதோபி பக்த போஷிணே நம: சிவாய மாகரந்த ஸாரவர்ஷ பாஸிணே நம: சிவாய
ஏகபில்வ தானதோபி தோஷிணே நம: சிவாய நைகஜன்ம பாப ஜால சோஷிணே நம: சிவாய

ஸ்வாதி

ஸர்வ ஜீவரக்ஷணைக் சீலினே நம: சிவாய பார்வதீ ப்ரியாய பக்த பாலினே நம: சிவாய
துர்விதக்த தைத்ய ஸைன்ய தாரிணே நம: சிவாய சர்வரீச தாரிணே கபாலினே நம: சிவாய

விசாகம்

பாஹிமாமுமா மனோக்ஞ தேஹதே நம: சிவாய தேஹிமே பரம் ஸிதாத்ரி தேஹதே நம: சிவாய
மோஹி தர்ஷி காமினீ ஸமுஹதே நம: சிவாய ஸ்வேஹித ப்ரஸன்ன காம தோஹதே நம: சிவாய

அனுஷம்

மங்களப் ரதாயகோ துரங்கதே நம: சிவாய கங்கையா தரங்கி தோத்த மாங்காதே நம: சிவாய
ஸங்கத ப்ரவிருத்த வைரி பங்கதே நம: சிவாய அங்கஜாரயே கரே குரங்கதே நம: சிவாய

கேட்டை

ஈஹித க்ஷண ப்ரதாந ஹேதவே நம: சிவாய அக்னி பால ச்வேத உக்ஷ கேதவே நம: சிவாய
தேஹ காந்தி தூத ரௌப்ய தாதவே நம: சிவாய கேஹ துக்க புஜ்ஜ தூமகேதவே நம: சிவாய

மூலம்

திரியக்ஷ தீன ஸத்க்ருபா கடாக்ஷதே நம: சிவாய தக்ஷ ஸப்த தந்து நாச தக்ஷதே நம: சிவாய
ருக்ஷராஜ பானு பாவகாக்ஷதே நம: சிவாய ரக்ஷமாம் ப்ரஸன்ன மாத்ர ரக்ஷதே நம: சிவாய

பூராடம்

அந்ரி பாணயே சிவம் கராயதே நம: சிவாய ஸங்கடாத் விதீர்ண கிம்கராயதே நம: சிவாய
பங்க பீஷிதா பயங்கராயதே நம: சிவாய பங்க ஜாஸனாய சங்கராயதே நம: சிவாய

உத்தராடம்

கர்மபாச நாச நீலகண்டதே நம: சிவாய சர்ம தாய நர்ய பஸ்ம கண்டதே நம: சிவாய
நிர்ம மர்ஷி ஸேவி தோப கண்டதே நம: சிவாய குர்மஹே நதீர்ந மத்விகுண்டதே நம: சிவாய

திருவோணம்

விஷ்ட பாதிபாய நம்ர விஷ்ணவே நம: சிவாய சிஷ்ட விப்ர ஹ்ருத்குஹா வரிஷ்ணவே நம: சிவாய
இஷ்ட வஸ்து நித்ய துஷ்ட ஜிஷ்ணவே நம: சிவாய கஷ்ட நாசனாய லோக ஜிஷ்ணவே நம: சிவாய

அவிட்டம்

அப்ரமேய திவ்ய ஸூப்ரபாவதே நம: சிவாய ஸத்ப்ரபன்ன ரக்ஷண ஸ்வபாவதே நம: சிவாய
ஸ்வப்ரகாச நிஸ்துலா நுபாவதே நம: சிவாய விப்ர டிம்ப தர்சிதார்த்ர பாவதே நம: சிவாய

சதயம்

ஸேவ காயமே ம்ருட ப்ரஸாதினே நம: சிவாய பவ்ய லப்ய தாவக ப்ரஸீத தே நம: சிவாய
பாவ காக்ஷ தேவ பூஜ்ய பாததே நம: சிவாய தாவ காங்க்ரி பக்த தத்த மோத தேநம: சிவாய

பூரட்டாதி

புக்தி முக்தி திவ்ய தாய போகினே நம: சிவாய சக்தி கல்பித ப்ரபஞ்ச பாகினே நம: சிவாய
பக்த ஸங்கடாபஹர யோகினே நம: சிவாய யுத்த ஸன்மனஸ் ஸரோஜ யோகினே நம: சிவாய

உத்தரட்டாதி

அந்த காந்த காய பாப ஹாரிணே நம: சிவாய சம்தமாய தந்தி சர்ம தாரிணே நம: சிவாய
ஸந்த தாச்ரிவ்யதா விதாரிணே நம: சிவாய ஜந்து ஜாத நித்ய ஸெளக்ய காரிணே நம: சிவாய

ரேவதி

சூலினே நமோ நம: கபாலினே நம: சிவாய பாலினே விரிஞ்சி துண்ட மாலினே நம: சிவாய
லீலனே விசேஷ முண்ட மாலிநே நம: சிவாய சீலினே நம ப்ரபுண்ய சாலினே நம: சிவாய

Mar 152014
 
 March 15, 2014  General, Nakshatra Slokas 1 Response »

 

People born under the various Nakshatras are to recite the respective sloka at least thrice a day. You may also want to know about the temples for each of the Nakshatras. Click here to know about it.

தமிழில் நக்ஷத்திர ஸ்லோகங்கள்

aSwini: sumanaSa vanthitha thEvamanOhari aSwini thEvi SahaayakrubE

baraNi: ksheera Samuthbava thivyaroopiNi baraNi thEvi SahaayakrubE

kruththikaa: bankajavaaSini baabavimOchani kruththikaathEvi SahaayakrubE

rOhiNi: mOkshprathaayinee manjuLabaashini rOhiNithEvi SahaayakrubE

mrukaseersham: manthra nivaasini chanthrapaththini mrukaseershathEvi SahaayakrubE

thiruvaathirai: thEva Suboojitha sathkuNa varshiNi aarthraathEvi SahaayakrubE

punarpoosam: ambujavaaSini thEvakaNa SEvitha punarpoosathEvi SahaayakrubE

poosam: jeyapara varshiNi jeyaprathaayini siva poosa thEvi SahaayakrubE

aayilyam: seekra balapratha bava bayahaariNi suba aayilyathEvi SahaayakrubE

makam: saathujadaachritha thEvamuni boojitha yOga makam thEvi SahaayakrubE

pooram: thurkathi naasini thoobaprakaasini jeya pooramthEvi SahaayakrubE

uththiram: GnaanamayamOhini saasthra swaroopiNi uththirathEvi SahaayakrubE

hastham: hana hara sakaaya aanantha poojithaaya hasthathEvi SahaayakrubE

chiththirai: ratha kaja thuraka pathaathi sEvaka saasthramaya chithraathEvi SahaayakrubE

swaathi: chakriNi raaga vivarthini gnaanamaya swaathithEvi SahaayakrubE

visaakam: kunkuma archchitha anuthina sEvitha visaakathEvi SahaayakrubE

anusham: chanthra prakaasini kantharva kaanamaya anushaathEvi SahaayakrubE

kEttai: baarathi baargavi manthramaya kObura jEshtaathEvi SahaayakrubE

moolam: sankara thEsika saantha pooraNa annamoolathEvi SahaayakrubE

pooraadam: anuthina SEvitha achchutha varaprasaatha pooraadathEvi SahaayakrubE

uththiraadam: sOka vinaasini rathnaalankaara uthraadathEvi SahaayakrubE

thiruvONam: maNimaya poojitha saantha soroopiNi thiruvONathEvi SahaayakrubE

avittam: kaaviri gangaa nathirava SEvithakaantha avittathEvi SahaayakrubE

sathayam: moolika sObitha munipraSaatha sathayathEvi SahaayakrubE

poorattaathi: nava nithithaayini nama:sivaayini poorattaathithEvi SahaayakrubE

uththirattaathi: sankapathuma nithiSahaaya ratshaka uththirattaathithEvi SahaayakrubE

rEvathi: SwarNaprathaayini sootchuma sahaayini rEvathithEvi SahaayakrubE