Jun 132014
 
 June 13, 2014  Ashtakam  Add comments

தமிழில்  பால முகுந்தாஷ்டகம்

देवनागरी मे बाल मुकुन्दाष्टकं

karaaraviMdEna padaaraviMdaM mukhaaraviMdE vinivESayaMtam |
vaTasya patrasya puTE SayaanaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 1 ||

saMhRutya lOkaanvaTapatramadhyE SayaanamaadyaMtaviheenaroopam |
sarvESvaraM sarvahitaavataaraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 2 ||

iMdeevaraSyaamalakOmalaaMgam iMdraadidEvaarcitapaadapadmam |
saMtaanakalpadrumamaaSritaanaaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 3 ||

laMbaalakaM laMbitahaarayaShTiM SRuMgaaraleelaaMkitadaMtapaMktim |
biMbaadharaM caaruviSaalanEtraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 4 ||

SikyE nidhaayaadyapayOdadheeni bahirgataayaaM vrajanaayikaayaam |
bhuktvaa yathEShTaM kapaTEna suptaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 5 ||

kaliMdajaaMtasthitakaaliyasya phaNaagraraMgEnaTanapriyaMtam |
tatpucCahastaM SaradiMduvaktraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 6 ||

ulookhalE baddhamudaaraSauryam uttuMgayugmaarjuna bhaMgaleelam |
utphullapadmaayata caarunEtraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 7 ||

aalOkya maaturmukhamaadarENa stanyaM pibaMtaM saraseeruhaakSham |
saccinmayaM dEvamanaMtaroopaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 8 ||

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)