Jun 272017
 
 June 27, 2017  Ashtakam, Ganesha Slokas  Add comments

Yatho Anantha Shakthir Anathascha Jeeva,
Yatho Nirgunadha Aprameyaa Gunasthe,
Yatho Bhathi Saravam Tridha Bedha Binnam,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama 1

Yathaschaviraseej Jagath Sarvametha,
Thadhabjasano Viswgo Viswagoptha,
Thandendradhayo Deva Sanga Manushya,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama 2

Yatho Vahni Bhanu Bhavo Bhoor Jalam Cha,
Yatha Sagaraschandrama Vyoma Vayu,
Yatha Sthavara Jangama Vruksha Sangha,
Sada Tham Ganesham Namamo Bhajama 3

Yatho Dhanava, Kinnara Yaksha Sangha,
Yatha Scharana Varana Swapadascha,
Yatha Pakshi Keeta Yatho Veerudasha,
Sadatham Ganesam Namamo Bhajama 4

Yatho Budhir Ajnananaso Mumukshor,
Yatha Sampadho Bhaktha Santhoshika Syu,
Yatho Vigna Naso, Yatha Karya Sidhi,
Sada Tham Ganesham Namamo Bhajama 5

Yatha Puthra Sampadhyatho, Vanchithartho,
Yatho Abhakthi Vignasthadha Anekaroopa,
Yatho Soka Mohaou Yatha Kama Eva,
Sadatham Ganesam Namamo Bhajama 6

Yatho Anantha Shakthi Sasesho Bhabhoova,
Dharadhararenakaroope Cha Shaktha,
Yatho Anekadha Swargalolka Hi Nana,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama 7

Yatha Veda Vacho Vikunta Manobhi,
Sada Nethinetheeti Yatha Gunanthi,
Para Brahma Roopam Chidananda Bhootham,
Sadatham Ganesam Namamo Bhajama 8

Phala Sruthi

Punarooche Ganadheesa Stotramedath Paden Nara,
Trisandhyam Tridinam Thasya Sarva Karyam Bhavishyathi. 9

Yo Japeth Ashtadivasam Sloskashtakamidham Shubham,
Ashta Varam Chathurthyanthu So Ashta Sidheravapnuyath. 10

Sa Paden Masa Mathram Thu, Dasa Varam Dine Dine,
Sa Mochayed Bandhagatham Raja Vadhyam Na Samsaya 11

Vidhya Kamo Labed Vidhyam, Puthrarthi Puthramapnuyath,
Vanchithaan Labhathe Sarvan, Ekavimsathi Varatha 12

Yo Japed Paraya Bhakthya Gajanana Paro Nara,
Evamukthwa Thatho Devaschanthrdhanam Gatha Prabhu 13

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)