Jun 132014
 
 June 13, 2014  Ashtakam, Ganesha Slokas  Add comments

देवनागरी मे श्री गणेश मन्गलष्टकं

தமிழில் ஸ்ரீ கணேஷ் மங்களாஷ்டகம்

gajaananaaya gaaMgEyasahajaaya sadaatmanE |
gaureepriya tanoojaaya gaNESaayaastu maMgaLam || 1 ||

naagayagnyOpaveedaaya natavighnavinaaSinE |
naMdyaadi gaNanaathaaya naayakaayaastu maMgaLam || 2 ||

ibhavaktraaya cEMdraadi vaMditaaya cidaatmanE |
eeSaanaprEmapaatraaya naayakaayaastu maMgaLam || 3 ||

sumukhaaya suSuMDaagraat-kShiptaamRutaghaTaaya ca |
surabRuMda niShEvyaaya cEShTadaayaastu maMgaLam || 4 ||

caturbhujaaya caMdraardhavilasanmastakaaya ca |
caraNaavanataanaMtataaraNaayaastu maMgaLam || 5 ||

vakratuMDaaya vaTavE vanyaaya varadaaya ca |
viroopaakSha sutaayaastu maMgaLam || 6 ||

pramOdamOdaroopaaya siddhivignyaanaroopiNE |
prakRuShTaa paapanaaSaaya phaladaayaastu maMgaLam || 7 ||

maMgaLaM gaNanaathaaya maMgaLaM harasoonanE |
maMgaLaM vighnaraajaaya vighahartrEstu maMgaLam || 8 ||

SlOkaaShTakamidaM puNyaM maMgaLaprada maadaraat |
paThitavyaM prayatnEna sarvavighnanivRuttayE ||

|| iti Sree gaNESa maMgaLaaShTakam ||

 

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)