Mar 132014
 

Thirucherai near Kumbakonam has the Saraparameswarar temple where there is Kadan Nivartheeswarar, as Rinavimochanar is also known. There is a special pooja performed at this temple for 11 consecutive weeks to get rid of the debts. During this ritual, a priest recites the Dharidriya Dhahana Shiva Stotram over a public address system and the devotees are encouraged to repeat after him.  Thus worshiping at this temple absolves us of the three debts viz Deva Rina, Rishi Rina and Pitru Rina, apart from being blessed with prosperity. You can read more about this temple here…

Reciting the Dharidriya Dhahana Shiva Stotram, that was authored by Sage Vasishta, thrice a day also is said to yield the same benefits. Here is the sloka in English.

தமிழில் தாரித்ர்யதஹன ஶிவஸ்தோத்ரம்
देवनागरी मे दारिद्र्यदहन शिव स्तोत्रम्

viSvESvaraaya narakaarNava taaraNaaya
karNaamRutaaya SaSiSEkhara dhaaraNaaya |
karpoorakaanti dhavaLaaya jaTaadharaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 1 ||

gaureepriyaaya rajaneeSa kaLaadharaaya
kaalaantakaaya bhujagaadhipa kaMkaNaaya |
gaMgaadharaaya gajaraaja vimardhanaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 2 ||

bhaktapriyaaya bhavarOga bhayaapahaaya
ugraaya duHkha bhavasaagara taaraNaaya |
jyOtirmayaaya guNanaama sunRutyakaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 3 ||

carmaaMbaraaya Savabhasma vilEpanaaya
phaalEkShaNaaya maNikuMDala maMDitaaya |
maMjeerapaadayugaLaaya jaTaadharaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 4 ||

paMcaananaaya phaNiraaja vibhooShaNaaya
hEmaaMkuSaaya bhuvanatraya maMDitaaya
aanaMda bhoomi varadaaya tamOpayaaya |
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 5 ||

bhaanupriyaaya bhavasaagara taaraNaaya
kaalaantakaaya kamalaasana poojitaaya |
nEtratrayaaya SubhalakShaNa lakShitaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 6 ||

raamapriyaaya raghunaatha varapradaaya
naagapriyaaya narakaarNava taaraNaaya |
puNyaaya puNyabharitaaya suraarcitaaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 7 ||

muktESvaraaya phaladaaya gaNESvaraaya
geetaapriyaaya vRuShabhESvara vaahanaaya |
maataMgacarma vasanaaya mahESvaraaya
daaridryaduHkha dahanaaya namaSSivaaya || 8 ||

vasiShThEna kRutaM stOtraM sarvarOga nivaaraNam |
sarvasaMpatkaraM SeeghraM putrapautraadi vardhanam |
trisaMdhyaM yaH paThEnnityaM na hi svarga mavaapnuyaat || 9 ||

|| iti Sree vasiShTha viracitaM daaridryadahana SivastOtram saMpoorNam ||

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)